Jdi na obsah Jdi na menu
 


Režim dne ve ŠD a Celoroční tematický plán ŠD školní rok 2014/2015

4. 10. 2014

Režim dne ve ŠD

Ranní ŠD: 6:30 - 7:45

Volné hry v místnosti, příprava na vyučování. V 7:45 hodin děti odcházejí do tříd.

 

Odpolední ŠD: 11:45 - 16:00

11:45 - 12:45 příchod dětí do ŠD, hygiena, oběd, polední klid

12:45 - 13:30 odpolední rekreačně zájmová činnost v místnosti

13:30 - 15:00 pobyt venku, vycházky – pobyt na hřišti za školou, školní zahradě, procházka po okolí (doporučujeme převlečení a pokrývku hlavy – dle počasí)                                 

15:00 - 16:00 individuální hry a odpočinek, příprava na vyučování (možnost psaní domácích úkolů)

 

Odpolední činnosti jsou časově upraveny pro děti, kterým končí vyučování ve 12:40 hodin, dále se tyto činnosti přizpůsobují momentálním potřebám dětí, ročnímu období a aktuálnímu počasí.

 

Uvolňování dětí ze ŠD na zájmové kroužky:

Podmínky docházky na zájmové kroužky musí být předem písemně oznámeny vychovatelce (název zájmového kroužku, den a čas konání, po ukončení kroužku se dítě vrací x nevrací do ŠD, kroužek odpadne – dítě zůstává x nezůstává ve ŠD) po ukončení zájmového kroužku se děti mohou opět vrátit do ŠD nebo odcházet domů.

 

Vyzvedávání dětí ze ŠD:

Dítě odchází samo nebo s pověřenou osobou (den, hodina, způsob odchodu a oprávněné osoby k vyzvedávání dítěte – stanoveno v zápisním lístku). Odchod ze ŠD v jiném čase či s jinou osobou než je uvedeno na zápisním lístku, je možné pouze na písemnou žádost (předtištěný formulář lze vyzvednout v družině nebo je umístěn v příslušné přihrádce ve vchodu do školy), která musí obsahovat jméno dítěte, datum, hodinu odchodu a podpis rodiče (zák. zástupce). Na telefonickou žádost nelze dítě ze ŠD uvolnit!!!

 

Odchody dětí:

Po, út, st, čt, pá – v průběhu celého odpoledne

 

Vypracovala: Bc.Dermeková B.